Gépipari technológiák

A gépipari technológia azoknak az eljárásoknak a tudománya és gyakorlata, melyek segítségével a természet nyersanyagai és féltermékei emberi fogyasztásra vagy felhasználásra alkalmassá vagy alkalmasabbá tehetők.

A gépipari technológiák csoportosítása

A fémötvözetek elsődleges szilárd alakját a folyékony fémek leöntésére használt formák, kokillák és kristályosítók, ill. a porkohászati sajtolóformák szabják meg. Az öntvénygyártás, a porkohászat és a képlékenyalakításra szánt ötvözetek leöntése tekinthető tehát elsődleges formaadó technológiának.

A megmunkálási műveleteket két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik a forgácsleválasztással, anyagleválasztással járó megmunkálások, a másik a forgács nélküli megmunkálási technológiák.

Ahhoz hogy a forgácsnélküli alakításokat, az ún. képlékeny alakításokat eltudjuk helyezni a gyártástechnológiák rendszerében, összefoglaljuk a legfontosabb jellemzőiket és kiemeljük jelentőségüket a termék előállítás területén.

A gépgyártástechnológia a műszaki tudományoknak az az ága, amely a gépek és alkatrészek előállításának elvi és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. A gépgyártás folyamán a célszerűen megválasztott nyersanyagokat vagy előgyártmányokat dolgozzák fel késztermékké, amiket gyártmányoknak nevezünk.

A képlékenyalakítás olyan gyártási eljárásokat jelent, amelyekkel valamely gyártmány alakját és méreteit, forgácsleválasztás nélkül külső erőrendszer alkalmazásával, maradó alakváltozás révén megváltoztatjuk, miközben a test térfogata gyakorlatilag változatlan marad.