A vadkár és a vadkárvédelem

A vadkár és a vadkárvédelemA vadkár az a gazdasági kár, melyet a vad normális életvitele során okoz a mezőgazdasági területen. A normális életvitelbe általában a táplálkozás, a mozgás és a búvóhely készítése tartozik bele. Az okozott kárt a vadászatra jogosultnak kell megtéríteni (egész pontosan a kár 90%-át). A vadkár fogalma a mezőgazdaságban okozott vadkár a vad táplálkozása, taposása, túrása vagy törése következtében a szántóföldön, a gyümölcsösben és a szőlőben a mezőgazdasági kultúra terméskiesését előidéző károsítás. Ebből jól látható, hogy nem tartozik a vadkárba az a kár, amely nem jár termeléskieséssel.

Ahogy írtuk a bevezetőben, a felelősség általában a vadászatra jogosultat terheli. Ennek ellenére a vadászatra jogosult köteles odafigyelni a megelőzésre, a károk minimalizálására és a megfelelő kapcsolattartásra is. A vadkárvédelembe, a megelőzésbe beletartozik a megfelelő számú és típusú vadgazdálkodási berendezés elhelyezése és az elterelő etetések is. Emellett a vadászatra jogosultnak tartani kell az előzetesen meghatározott vadelejtési számokat, ami biztosítja, hogy nem engedi a vadállományt elszaporodni, nem fog a vadállomány emiatt potenciálisan nagyobb károkat okozni.

Kármegelőzési kötelezettsége nem csak a vadászatra jogosultnak, hanem a mezőgazdasági termelőnek is van. A föld használója nem csak a vadkár védelmében köteles lépéseket tenni, hanem a vadak védelmében is. Ez általában a vadászatra jogosulttal közösen, együttműködve szokott megtörténni.